İşbu www.agaturkey.com sitesinin (“Web Sitesi”) tüm hakları Ağa Turkey Dış Ticaret Limited Şirketi’ne (“Agaturkey”) aittir. Web Sitesi’nin Kullanıcılar ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Web Sitesi’ni kullanmadan önce aşağıdaki “Koşullar ve Şartlar”ı dikkatlice okuyunuz. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

Agaturkey’nin Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumundadır. Bu kapsamda Agaturkey’nin Web Sitesi üzerinden vereceği hizmet; Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Agaturkey tarafından Web Sitesi’nde sunulan ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri faaliyetler ile Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamaktan  ibaret olup Agaturkey, Üyeler/Alıcılar ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Satıcılar, Web Sitesi’nden gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olup Alıcı/Üyeler de Web Sitesi’nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Web Sitesi’nin kullanılması, Web Sitesi’nde sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Web Sitesi’ne erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Agaturkey’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Agaturkey’den herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu Web Sitesi’ne girilmesi, sitenin ya da Web Sitesi’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Agaturkey sorumlu değildir. Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda Agaturkey herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir. Agaturkey, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Agaturkey, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı Web Sitesi’nde sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemektedir. Bu Web Sitesi Agaturkey’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Agaturkey Web Sitesi’nde link verilen diğer sitelerin kullanımından, sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Web Sitesi’nin kullanılması, Web Sitesi’ne giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar ve Üyeler, Agaturkey’in ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar ve Üyeler, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve Agaturkey’in bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Agaturkey Web Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Agaturkey markası ve diğer markalar, www.agaturkey.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bu haklar ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Web Sitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Agaturkey ‘in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

MÜCBİR SEBEP

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Agaturkey işbu “Koşullar ve Şartlar”ı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Agaturkey açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Agaturkey’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLER

Agaturkey Web Sitesi ve Web Sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile Web Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Web Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. İlgili değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Web Sitesi’nin kullanımı ile birlikte bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Agaturkey, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

ŞARTLARIN KABULÜ

Web Sitesi veya hizmetlerini kullanarak, işbu “Koşullar ve Şartlar” ile bağlı olmayı kabul edersiniz. İşbu “Koşullar ve Şartlar”ın hükümlerine uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesi ve hizmetlerini kullanmaya veya bunlara erişmeye yetkili değilsiniz.

Menu